Fundacja Think!

EdukacjaKonsumencka.pl

Chcąc wpływać na wzrost świadomości konsumenckiej i pogłębiać wiedzę młodych oraz dorosłych konsumentów na temat przysługujących im praw, Fundacja Think! prowadzi serwis EdukacjaKonsumencka.pl. Publikowane w nim porady, opracowania i prezentacje mają przede wszystkim zwracać uwagę konsumentów na różne aspekty związane z gospodarowaniem własnymi zasobami.

PROJEKT ZAKOŃCZONY - MATERIAŁY DOSTĘPNE NA STRONIE

EdukacjaKonsumencka.pl jest serwisem edukacyjnym adresowanym do uczniów i nauczycieli oraz do dorosłych konsumentów. Został pomyślany jako przewodnik po Twoich Finansach, ponieważ wszystkie kwestie konsumenckie chcieliśmy pokazać poprzez zależność od pieniędzy i ich wydatkowanie.

Strona internetowa

www.edukacjakonsumencka.pl

Cele inicjatywy

  • Wzmocnienie umiejętności młodych konsumentów w poruszaniu się po rynku.
  • Pogłębienie świadomości na temat praw konsumenckich.
  • Rozwijanie umiejętności korzystania z praw i uprawnień.

Adresaci działań

  • Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (wszystkie przedmioty).
  • Młodzież w wieku od 12 do 18 lat.
  • Dorośli konsumenci.

Zasięg projektu

  • Ogólnopolski.

Co można znaleźć na stronie EdukacjaKonsumencka.pl?

  • Bezpłatny dostęp do kilkuset opracowań o charakterze poradniczym.
  • Prezentacje dotyczące gospodarowania własnymi środkami finansowymi.

Planujemy w 2015 r. przebudowę serwisu w stronę portalu edukacji konsumenckiej, który będzie obejmował szerszą problematykę konsumencką, ze szczególnym naciskiem na obszar finansów, oraz zawierał bogatsze materiały audiowizualne. Instytucje zainteresowane współpracą przy realizacji tego projektu prosimy o kontakt z Fundacją Think!

Serwis finansowany jest ze środków własnych.