Fundacja Think!

Chcąc wpływać na wzrost świadomości konsumenckiej i pogłębiać wiedzę młodych oraz dorosłych konsumentów na temat przysługujących im praw, Fundacja Think! prowadzi serwis EdukacjaKonsumencka.pl. Publikowane w nim porady, opracowania i prezentacje mają przede wszystkim zwracać uwagę konsumentów na różne aspekty związane z gospodarowaniem własnymi zasobami.