Fundacja Think!

Oszczędzanie jest jedną z najbardziej wartościowych postaw społecznych. Przyczynia się do stabilizacji i bezpieczeństwa finansowego każdej osoby, rodziny, instytucji. Stąd w 2007 roku pojawił się pomysł, aby zorganizować w Polsce społeczny projekt edukacyjny poświęcony oszczędzaniu. Przez wiele lat w kolejnych edycjach koncentrowaliśmy się głównie na edukacji finansowej młodych ludzi, a od 2014 r. także na rozwijaniu przedsiębiorczych postaw młodzieży - zarówno uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jak i studentów.

Bez nauczycieli potrafiących uczyć w sposób nowoczesny i rozumiejących potrzeby i preferencje współczesnych uczniów trudno mówić o dobrej edukacji. We współpracy z Grupą Superbelfrzy organizujemy szkolenia i warsztaty doskonalące umiejętności związane z technologiami edukacyjnymi.

Chcąc wpływać na wzrost świadomości konsumenckiej i pogłębiać wiedzę młodych oraz dorosłych konsumentów na temat przysługujących im praw, Fundacja Think! prowadzi serwis EdukacjaKonsumencka.pl. Publikowane w nim porady, opracowania i prezentacje mają przede wszystkim zwracać uwagę konsumentów na różne aspekty związane z gospodarowaniem własnymi zasobami.