Fundacja Think!

Bez nauczycieli potrafiących uczyć w sposób nowoczesny i rozumiejących potrzeby i preferencje współczesnych uczniów trudno mówić o dobrej edukacji. We współpracy z Grupą Superbelfrzy organizujemy szkolenia i warsztaty doskonalące umiejętności związane z technologiami edukacyjnymi.

Edukacja konsumencka w polskiej szkole jest fragmentaryczna i ograniczona w zasadzie do kilku (w najlepszym wypadku) zajęć. Z drugiej strony świadomość praw przysługujących konsumentom jest jeszcze dość niska. Warto podejmować zatem działania edukacyjne na etapie edukacji szkolnej, a ułatwić to może portal ConsumerClassroom.eu, który od 2 kwietnia 2013 r. funkcjonuje także w polskiej wersji językowej.

Chcąc wpływać na wzrost świadomości konsumenckiej i pogłębiać wiedzę młodych oraz dorosłych konsumentów na temat przysługujących im praw, Fundacja Think! prowadzi serwis EdukacjaKonsumencka.pl. Publikowane w nim porady, opracowania i prezentacje mają przede wszystkim zwracać uwagę konsumentów na różne aspekty związane z gospodarowaniem własnymi zasobami.