Fundacja Think!

Chcąc wpływać na wzrost świadomości konsumenckiej i pogłębiać wiedzę młodych oraz dorosłych konsumentów na temat przysługujących im praw, Fundacja Think! prowadzi serwis EdukacjaKonsumencka.pl. Publikowane w nim porady, opracowania i prezentacje mają przede wszystkim zwracać uwagę konsumentów na różne aspekty związane z gospodarowaniem własnymi zasobami.

Polityka oświatowa w Polsce w zbyt wielkim stopniu zależy od polityki. Kolejne rządy przychodzą z własnymi pomysłami, ministrowie zmieniając stanowiska jednocześnie zmieniają łatwo decyzje poprzedników, powodując, że rozwiązania stają się kontrproduktywne lub wręcz szkodliwe dla szkolnictwa. Mając na względzie niedostatek opracowań eksperckich dotyczących systemu edukacji, które mogłyby stanowić oparcie dla podejmowanych przez władze oświatowe decyzje o długofalowych skutkach dla społeczeństwa, Fundacja Think! postanowiła rozpocząć działalność o charakterze think tank, która będzie realizowana poprzez Program Edukacja XXI.