Fundacja Think!

Przynieś sobie kompa - idea dobra dla polskiej szkoły

Bez względu na rodzaj placówki, stan jej wyposażenia, czy jego brak, to właśnie uczniowie, przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu połączeni ze sobą za pośrednictwem Internetu, stanowią rdzeń cyfrowej szkoły.

Dzielenie się notatkami, wiedzą, materiałami to mechanizm dzisiejszym uczniom niezbędny do życia i przeżycia" w szkole. Jest to przecież jedna z kluczowych kompetencji, niezbędnych do pełnego funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie.

"Nowych uczniów w mojej szkole wita komunikat, że zamiast zeszytu mogą używać na lekcjach własnych laptopów. Wszyscy mają otwarty dostęp do bezprzewodowego Internetu. Mogą w celach edukacyjnych korzystać na lekcjach również z innych urządzeń mobilnych." - mówi Agnieszka Bilska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Gliwicach. "Pracujemy w modelu PSK, czyli Przynieś Sobie Kompa."

Zachęcamy do szerszego zastosowania podobnych rozwiązań. Nie trzeba długo czekać na pozytywne efekty.Wzrasta aktywność zarówno uczniów, jak i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnej. Szkoła zyskuje nowy, wirtualny wymiar.

Źródło: http://www.youtube.com/user/terazedukacja/