Fundacja Think!

Nie zamulajmy polskiej szkoły

Poważnym problemem polskiej szkoły jest coś, co można określić terminem "zamulenia". Radosna "tfurczość" urzędnicza w MEN prowadzi do tego, że coraz więcej czasu przeznaczonego na nauczanie trzeba przeznaczać na sprawy biurokratyczne i organizacyjne. Szkołę możemy naprawić. Zacznijmy od wyniesienia z niej naniesionych przez lata pokładów mułu.

Żeby odbić się od dna, trzeba mieć pod nogami nie muł, ale twardy grunt. Im więcej mułu, tym trudniej wyskoczyć. "Muł w edukacji jest to kategoria otwarta i szeroka, ale najprościej ujmując oznacza zbiór przepisów, wytycznych, praktyk duszących rozwój edukacji w szkołach. Zaliczyłbym tu m. in.: nieprzemyślane lub niedorobione reformy (niektóre prowadzące do konfliktu społecznego), wprowadzanie jakiś zmian i ich odkręcanie, buble w przepisach prawnych, biurokrację pozbawiającą nauczycieli czasu na uczenie, testomanię i testocentryzm systemu oświaty, podstawę programową hamującą kreatywność i innowacyjność... Pewnie dałoby się zakwalifikować do takiej kategorii więcej." - mówił Marcin Polak, szef Edunews.pl podczas ogólnopolskiej konferencji INSPIRACJE 2013.

Tego mułu w edukacji niestety ciągle przybywa... Na przykład biurokracja szkolna pączkuje samoistnie. W jednym roku wymagana jest od nauczycieli tona papierów, ale w kolejnym już dwie tony. Da się ująć jego przyrost ? wyszedłby w każdych badaniach (które notabene powinien też robić IBE, aby zobaczyć ile bzdurnych rozwiązań trafia do szkół).

Ale w polskiej szkole ? także publicznej - jest też twardy grunt, z którego da się wysoko wyskoczyć. Problem w tym, że z poziomu systemu oświaty, z biurka urzędnika ? przez te wszystkie słupki, cyferki, paragrafy - tego najczęściej nie widać. Tym twardym gruntem są świetni nauczyciele (choć na pewno nie wszystkim można zaliczyć do tej kategorii). I na nich - tych superbelfrów - trzeba stawiać, od nich zaczynać zmianę w szkole.

Źródło: http://www.youtube.com/user/terazedukacja/