Fundacja Think!

Jak zadbać o to, aby szkoła nie była nudna?

Cyfrowa rzeczywistość to codzienność, za którą szkoła nie nadąża. Wchodząc w tę rzeczywistość, my nauczyciele, musimy zdawać sobie sprawę z jej szans i zagrożeń. Ale na pewno nie możemy się bać technologii edukacyjnych.

Cyfrowe gadżety i urządzenia, jak i stałe łącze internetowe powinny stać się czymś normalnym w każdej klasie. Ale tu chodzi nie tylko o technologie. Należy rozwijać nie tylko kompetencje cyfrowe, ale także społeczne. Szkoła powinna być miejscem, do którego uczniowie chętnie przychodzą, powinna przyciągać, a nie odpychać. Uczniowie powinni mieć świadomość, że właśnie tu dzieje się coś dla nich ważnego.

"Wykorzystanie multimediów w szkole jest dla mnie tak samo ważne, jak przygotowywanie przedstawienia, organizowanie jarmarków, filcowanie czy też prezentacje na forum... Trzeba rozróżnić rzeczy ważne od tych mniej ważnych." - mówi Marta Florkiewicz-Borkowska, członkini Grupy Superbelfrzy RP z Publicznego Gimnazjum w Pielgrzymowicach. "W dobie wujka Google i cioci Wiki, gdzie praktycznie wszystkie informacje są na wyciągnięcie ręki, warto uczyć uczniów, jak i gdzie szukać informacji i wiedzy oraz rozwijać w nich poczucie współdziałania, odpowiedzialności, kreatywność, pasje i wspierać talenty. Obecny system nam tego nie ułatwia. Możemy go jednak codziennie po trochu zmieniać. Wszystko zależy od nas!"

Źródło: http://www.youtube.com/user/terazedukacja/