Fundacja Think!

Musimy wyjść z testocentryzmu

Sprawdzanie wiedzy jest w edukacji ważne. Nie w tym problem, że ono jest elementem szkoły. Problem leży w skutkach, które niesie ze sobą obecny system sprawdzania wiedzy. A te są niepokojące ? wypaczona zostaje praca szkoły, pracuje się właśnie "pod testy"

Wystąpienie Jacka Strzemiecznego zarejestrowane podczas VII Kongresu Obywatelskiego w Warszawie w dniu 10.11.2012 r.

Z badań międzynarodowych (np. Hattie, Visible learning, 2009) wynika, że najlepiej poprawiają jakość edukacji te kraje, które właśnie NIE stawiają na egzaminy wewnętrzne. Bo nie da się w tych egzaminach sprawdzić mądrości, o której mówił prof. Marciniak. Przecież my sprawdzamy tylko proste algorytmy, prostą wiedzę. Obecny system odwraca uwagę od uczenia się, a kieruje główny wysiłek w stronę przygotowania do testów.

Dochodzi do tego zła praktyka szkół, które oczekują, że ich uczniowie wypadną świetnie na egzaminie. Zdaniem Strzemiecznego musimy zmodyfikować obecny system egzaminacyjny, aby zmalała uciskająca rola testów. Zmieńmy paradygmat myślenia o szkole:standardy ->nalewanie wiedzy -> testy -> nagrody i kary -> lepsze wyniki. Zdaniem Jacka Strzemiecznego to absolutnie błędny pogląd na edukację.

Źródło: http://www.youtube.com/user/terazedukacja/