Fundacja Think!

Potrzeba zmiany myślenia o edukacji

Urzędnicy i kierujący Ministerstwem Edukacji Narodowej traktują społeczeństwo jako obiekt do testowania pomysłów, które często nie mają sensu. Wieczne reformowanie polskiej oświaty przypomina "zawracanie kota ogonem". Naturalne dla społeczeństwa obywatelskiego są dialog i debata, w których rodzą się lepsze pomysły, także dla edukacji.

Podczas konferencji INSPIRACJE 2013 w Warszawie Lechosław Hojnacki podsumował raport wydany w serii Think! pt. "Jakich pilnych zmian potrzebuje polska szkoła?". Dwudziestu ekspertów wielu dziedzin, w różny sposób związanych z edukacją (a dokładnie 20 indywidualnych ekspertów i jeden zbiorowy głos super-eksperta, czyli wspólny głos blisko 150-osobowej zamkniętej grupy facebookowej Superbelfrzy RP, stanowiącej unikalną nieformalną społeczność aktywnych nauczycieli i edukatorów), w różny sposób związanych z edukacją, poproszono o sformułowanie 10 postulatów dotyczących pilnych zmian w polskiej edukacji. Następnie mieli oni ułożyć je w hierarchii ważności i rozwinąć trzy najważniejsze w formie krótkiej wypowiedzi. Celowo starano się w żaden sposób nie kierunkować i nie ograniczać ekspertów poprzez formułowanie lub sugerowanie jakichkolwiek kryteriów i obszarów. Eksperci nie musieli się także ograniczać do obszarów własnych kompetencji, formalnych czy też praktycznych. Za nadrzędną wartość uznano możliwość zgromadzenia w jednym dokumencie ważkich przemyśleń na temat polskiej edukacji osób reprezentujących różne dziedziny wiedzy, różnorodne kompetencje, doświadczenia, poglądy i punkty widzenia. Czytelnik może samodzielnie sięgnąć do treści wypowiedzi eksperckich, aby poznać zgłaszane przez poszczególne osoby postulaty.

Są tu zgromadzone postulaty różnego rodzaju i różnej wagi, ale wszystkie zawierają propozycje konkretnych zmian. Publikacja ta jest zaproszeniem do debaty, jakie wysyłamy do rządzących polską oświatą na wszystkich poziomach decyzyjności (także w samorządach lokalnych). Aby rozwiązać problemy polskiej szkoły, potrzebujemy likwidacji urzędniczego dogmatu o nieomylności w sprawach edukacji i konstruktywnej dyskusji z udziałem wszystkich zainteresowanych. A także wspólnego poszukiwania rozwiązań i wprowadzania zmian, gdyż nic się nie zmieni, jeśli zabraknie współpracy urzędników oświatowych z nauczycielami, rodzicami i innymi osobami oraz instytucjami, którym leży na sercu poprawa jakości w edukacji. A jeśli nic się nie zmieni w polskiej szkole, przegramy wszyscy.

Źródło: http://www.youtube.com/user/terazedukacja/