Fundacja Think!

Teraz Edukacja

Sample image

  • + Info: platforma e-learning z kursami wspierającymi rozwój zawodowy nauczycieli i osób zajmujących się profesjonalnie edukacją
  • + URL: http://terazedukacja.edu.pl
  • + Tematyka: psychologia edukacji, nowe technologie edukacyjne, innowacje
  • + Dla kogo: nauczyciele i wykładowcy na wszystkich poziomach kształcenia

Platforma szkoleń online Teraz Edukacja powstała w celu dostarczenia polskim edukatorom ciekawych kursów wspierających rozwój zawodowy w szkole, placówkach edukacyjnych i na uczelniach. Szkolenia online są przeznaczone przede wszystkim dla nauczycieli pracujących w szkołach i edukatorów prowadzących zajęcia pozaszkolne, na wszystkich poziomach kształcenia, także dla osób prowadzących zajęcia z dorosłymi (lifelong learning). Mogą z niej korzystać wszystkie osoby, które chcą się rozwijać, pogłębiać swoje umiejętności społeczne i związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

Opiekę techniczną i merytoryczną nad platformą świadczą firma Think Global sp. z o.o. z Warszawy we współpracy z Fundacją Think!

Jak wykorzystać w szkole?

Wiele osób pracujących w placówkach oświatowych i instytucjach edukacyjnych narzeka na problem wypalenia zawodowego oraz jakość relacji z uczniami i kolegami/koleżankami po fachu. Proponujemy cztery szkolenia tematyczne, które zostały przygotowane we współpracy z Małgorzatą Taraszkiewicz, psychologiem edukacyjnym i ekspertką w tematyce wielorakich inteligencji i strategii uczenia się:

  • Inteligencja emocjonalna. Szkolenie e-learning przeznaczone dla nauczycieli prowadzących zajęcia w szkołach, edukatorów prowadzących zajęcia pozaszkolne i wszystkich osób, które chcą lepiej rozpoznawać i rozumieć własne stany emocjonalne, emocje innych ludzi oraz radzić sobie z emocjami w różnych sytuacjach życiowych.
  • Asertywność. Szkolenie z asertywności, czyli o stylu podróżowania przez życie z dużą świadomością własnego kierunku, własnego celu, własnych potrzeb. Przeznaczone dla wszystkich, którzy chcieliby podążać przez życie i pracę z większą pewnością siebie.
  • Efektywność osobista. Szkolenie o dobrym odgrywaniu uniwersalnych ról wpływających na efektywność działania osobistego i zawodowego. Przeznaczone dla osób, które chcą skuteczniej zarządzać posiadanymi zasobami, talentami i kompetencjami.
  • Kreatywność. Szkolenie odrywające od schematów myślenia! Dużo gimnastykowania szarych komórek prowadzącego do nowych odkryć i pogłębienia osobistego rozwoju. Przeznaczony dla osób, które chciałyby zacząć myśleć i działać mniej szablonowo.

Dostępne jest także kompleksowe szkolenie zawierające wszystkie powyższe moduły i dodatkowe aktywności:

  • Siła i odporność psychiczna nauczycieli. Szkolenie e-learning poświęcone wszechstronnemu rozwojowi osobistemu osób zajmujących się czynnie edukacją. Przeznaczone dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami i studentami, szczególnie tych z dłuższym stażem pracy, jak również osób prowadzących zajęcia pozaszkolne z młodzieżą. Celem szkolenia jest wzmocnienie wewnętrzne, podniesienie osobistej efektywności i produktywności.

W zamierzeniach Teraz Edukacja ma być platformą trudniejszych e-szkoleń, dotyczących rozwoju osobistego i podnoszenia kompetencji cyfrowych, w których uczestnikom stawianych jest wiele trudnych pytań, na które powinni poszukiwać odpowiedzi.

Szkolenia dostępne są przez przeglądarkę internetową w komputerze lub na urządzeniu mobilnym (np. tablecie). Zostały przygotowane w formie multimedialnych, wizualnie atrakcyjnych prezentacji. Zawierają karty pracy, które należy pobrać i wydrukować, aby wykonać niektóre ćwiczenia i zadania. Taka forma mieszana służy pogłębieniu refleksji uczestnika kursu i uporządkowaniu myśli.

Każdy z kursów kończy się testem wielokrotnego wyboru. Po pomyślnym zdaniu testu przygotujemy certyfikat ukończenia kursu, który wyślemy pod wskazany adres poczty elektronicznej.

Wersje demonstracyjne kursów dostępne są pod adresem: http://terazedukacja.edu.pl (prosimy logować się jako Gość).