Fundacja Think!

Edustore.eu

Sample image

  • + Info: sklep internetowy z e-zasobami edukacyjnymi
  • + URL: https://edustore.eu
  • + Tematyka: e-booki, kursy e-learning, scenariusze lekcji, programy i aplikacje
  • + Dla kogo: nauczyciele i edukatorzy, uczniowie, studenci, rodzice, pracownicy firm branż edukacyjnej i szkoleniowej

Edustore.eu powstał on z myślą o wspieraniu procesów cyfryzacji i modernizacji polskich szkół. Edustore.eu jest repozytorium e-publikacji, e-kursów oraz e-narzędzi służących przede wszystkim rozwojowi umiejętności nauczycieli i osób uczących się w posługiwaniu się nowoczesnymi metodami dydaktycznymi oraz narzędziami technologii informacyjno-komunikacyjnej (czyli TIK).

Jak wykorzystać w szkole?

W Edustore.eu znajdziemy wyłącznie cyfrowe zasoby edukacyjne do wykorzystania na różnych poziomach kształcenia oraz w ramach szkoleń doskonalących. Część z nich jest odpłatna, ale większość można pobrać bezpłatnie. Są to:

  • Publikacje elektroniczne (e-booki) z zakresu nowoczesnej edukacji w formatach ePUB lub PDF. Główną osią jest tu seria wydawnicza Think! - wirtualna biblioteka nowoczesnego nauczyciela i ucznia, rozwijana pod patronatem portalu Edunews.pl. Znajdujące się w ofercie poradniki są próbą wypełnienia luki w tematyce edukacyjnej dotyczącej wykorzystania najnowszych technologii w nauczaniu i uczeniu się (także urządzeń mobilnych) oraz warsztatu nowoczesnego nauczyciela i ucznia.
  • Kursy elearning znajdujące się w platformie Teraz Edukacja (tu istnieje możliwość zakupu szkolenia).
  • Scenariusze lekcji - do wykorzystania na różnych przedmiotach i wyłącznie takie, które wykorzystują technologie informacyjno-komunikacyjne. Polecamy zwłaszcza scenariusze zajęć z filmami edukacyjnymi.
  • Programy i aplikacje edukacyjne - do wykorzystania na komputerach i urządzeniach mobilnych.

Zapraszamy do korzystania z przygotowanych zasobów, ale również do dodawania do Edustore.eu ciekawych materiałów i scenariuszy do udostępnienia dla innych nauczycieli.

Dostępne są również aplikacje Edustore na smartfony i tablety z systemami iOS (zob. w iTunes) oraz Android (zob. w Google Play). Zachęcamy do instalacji aplikacji na szkolnych i osobistych urządzeniach