Fundacja Think!

Program Rozwoju Przedsiębiorczości

Sample image

  • + Info: Program Rozwoju Przedsiębiorczości
  • + URL: https://www.rozwijamy.edu.pl
  • + Tematyka: wspieranie postaw przedsiębiorczych, kompetencje biznesowe i społeczne
  • + Dla kogo: nauczyciele i osoby w wieku 18-30 lat planujące założenie firmy

Program adresowany jest do młodych ludzi, którzy są zainteresowani rozwojem własnych kompetencji przedsiębiorczych i planują rozpoczęcie samodzielnej pracy zarobkowej w formie działalności własnej, działalności gospodarczej lub działalności społecznej np. stowarzyszenia, fundacji. Część Programu skierowana jest do nauczycieli przedmiotów ekonomicznych w szkołach ponadgimnazjalnych (np. podstawy przedsiębiorczości), tj. liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach zawodowych, szkołach policealnych i innych placówkach oświatowych. Pośrednio jego odbiorcami są także media (propagowanie przedsiębiorczych postaw) i szeroka opinia publiczna.

Działania prowadzone w ramach programu:

  • portal edukacyjny Rozwijamy.edu.pl
  • warsztaty dla osób planujących założenie firmy (wiek 18-30 lat)
  • warsztaty dla nauczycieli przedsiębiorczości
  • startup-days
  • mentoring

Więcej informacji o programie