Fundacja Think!

Pierwszy Milion

Sample image

  • + Info: popularna bezpłatna edukacyjna gra symulacyjna, dzięki której nauczysz się gospodarować finansami
  • + URL: www.1milion.edu.pl
  • + Tematyka: edukacja finansowa, finanse osobiste, nauka planowania i inwestowania
  • + Dla kogo: uczniowie szkół ponadpodstawowych, studenci, osoby dorosłe

Pierwszy Milion jest internetową grą symulacyjną stworzoną w 2012 r. w ramach projektu Tydzień dla Oszczędzania. Pozwala "na sucho" gospodarować swoimi zasobami finansowymi i sprawdzać różne scenariusze, które można realizować także w życiu. Jej ogromną zaletą jest możliwość poznania różnych produktów finansowych, z którymi mamy do czynienia na rynku finansowym, i oceny które z nich najbardziej odpowiadają naszym preferencjom w zakresie oszczędzania lub inwestowania. Do tego wszystkiego mamy obowiązek dbania także o swój rozwój i odpowiedni standard życia - czyli mamy tu tak naprawdę odwzorowane sytuacje, z którymi spotykamy się na co dzień.

Jak wykorzystać w szkole?

Gra Pierwszy Milion jest świetnym narzędziem do wykorzystania na wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum lub podstawach przedsiębiorczości w szkole ponadgimnazjalnej. Uczniowie mają możliwość przetestowania różnych pomysłów na gospodarowanie własnymi środkami finansowymi i najważniejsze, że nawet jeśli popełnią błędy - nie tracą swoich "prawdziwych pieniędzy". Uczą się podczas gry symulacyjnej, w jaki sposób dbać o domowe finanse w codziennych sytuacjach życiowych, oszczędzać i inwestować.

Gracz, aby osiągnąć cel gry, którym jest jak najszybsze zarobienie miliona złotych, musi nauczyć się korzystać z różnych narzędzi finansowych (m. in. lokaty, akcje, obligacje), zarządzać domowym budżetem (planować wydatki), ale także dbać o standard życia i realizację swoich potrzeb konsumpcyjnych oraz podnosić kwalifikacje z wiedzy finansowej.

Można tu posłużyć się modelem tzw. "odwróconej lekcji" - zadać uczniom, by w domu zagrali w grę, poćwiczyli swoje zachowania finansowe, zapoznali się z wyznaczonymi zagadnieniami i zdobyli w ten sposób przydatną, praktyczną wiedzę. Gra pozwala na pogłębienie wiedzy i umiejętności związanych z wieloma zagadnieniami, np:

  • Korzyści z lokowania pieniędzy na lokatach bankowych.
  • Zyski z inwestycji we własną edukację.
  • Kłopoty konsumenta. Co się stanie, jeśli będę wydawał/a za dużo pieniędzy?
  • Ryzyko finansowe - na których inwestycjach mogę więcej stracić lub więcej zarobić?
  • Własny kąt - kupno domu czy wynajem mieszkania - porównanie kosztów.

Natomiast w klasie można zorganizować debatę, ćwiczenia lub dyskusję poświęconą potrzebie oszczędzania i racjonalnego gospodarowania własnymi finansami, odnosząc się do przykładów z gry symulacyjnej Pierwszy Milion.

Zachęcamy do dydaktycznego wykorzystania gry Pierwszy Milion na zajęciach. Badania prowadzone nad różnymi metodami nauczania pokazują, że wykorzystanie gier na zajęciach (gamifikacja lekcji) przynosi wiele korzyści, m. in. lepsze wyniki uczenia się, większą aktywność i zaangażowanie uczniów, większe skupienie i kreatywność uczniów.

Właścicielem gry i autorem jej scenariusza jest Fundacja Kronenberga.