Fundacja Think!

Tydzień dla Oszczędzania

Sample image

  • + Info: strona internetowa akcji społecznej Tydzień dla Oszczędzania (realizowanej od 2007 roku)
  • + URL: www.tdo.edu.pl
  • + Tematyka: edukacja finansowa, finanse osobiste, nauka oszczędzania
  • + Dla kogo: uczniowie szkół ponadpodstawowych, nauczyciele, studenci, osoby dorosłe, seniorzy

Ostatni dzień października jest obchodzony na całym świecie jako Światowy Dzień Oszczędzania. Tego dnia w różnych krajach organizowane są wydarzenia i obchody poświęcone oszczędzaniu. W 2007 r. w Polsce, po kilkudziesięciu latach przerwy, reaktywowane zostały obchody Światowego Dnia Oszczędzania (historia ich w Polsce sięga lat międzywojennych). Z inicjatywy Fundacji Kronenberga rozpoczęto program Tydzień dla Oszczędzania. Jest to ogólnopolska, edukacyjna akcja społeczna, której celem jest promowanie idei oszczędzania oraz przekazywanie wiedzy z zakresu racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.

Jak wykorzystać w szkole?

Celem akcji jest edukacja w zakresie podnoszenia kompetencji finansowych społeczeństwa. Jedną z ważniejszych grup odbiorców są osoby młode - stąd Fundacja Think! zachęca nauczycieli do organizowania od września do grudnia razem z uczniami ciekawych inicjatyw edukacyjnych poświęconych finansom osobistym, a zwłaszcza oszczędzaniu. Inspiracją do tych działań jest przygotowany przez organizatorów scenariusz zajęć dotyczących oszczędzania, lekcje internetowe online Jak oszczędzać?, opis mini-projektów, które można przeprowadzić z uczniami oraz konkursy: blogowy, na najciekawsze obchody szkolne Światowego Dnia Oszczędzania, związane z grą Pierwszy Milion.

Do dyspozycji nauczycieli jest wiele bezpłatnych i rzetelnie opracowanych materiałów edukacyjnych, które mogą wykorzystać na zajęciach. Na stronie www.tdo.edu.pl znaleźć można wiele filmów, prezentacji multimedialnych, porad, scenariuszy, poświęconych oszczędzaniu.

Oprócz działań w szkołach realizowane są także inne wydarzenia, które mają zwrócić uwagę opinii publicznej na zagadnienia związane z finansami osobistymi, m.in.:

  • szkolenia bezpośrednie w trzech grupach odbiorców: młodzieży, osób pracujących i seniorów; są one poświęcone zarządzaniu budżetem domowym oraz oszczędzaniu i inwestowaniu.
  • debaty lokalne oraz medialne poświęcone edukacji finansowej społeczeństwa;
  • badania postaw Polaków wobec finansów osobistych.

Organizatorem akcji Tydzień dla Oszczędzania jest Fundacja Kronenberga.