Fundacja Think!

Analizy i rekomendacje dla edukacji

Poważnym problemem polskiej edukacji jest niedobór dobrej jakości ekspertyz i analiz, na podstawie których mogłyby być podejmowane ważne decyzje dla polskiej edukacji i nauki. Fundacja Think! planuje uruchomienie działalności eksperckiej, w której analizowane będą problemy polskiej szkoły i uczelni oraz formułowane odpowiednie rekomendacje mające na celu rzeczywisty rozwój polskiej edukacji.

Obszary działalności Fundacji Think! - analizy i rekomendacje dla edukacji

W obszarze badań nad polską edukacją mamy do czynienia z dyktatem urzędniczym, w którym jedni urzędnicy (Ministerstwo Edukacji Narodowej) wspierają się w swoich decyzjach badaniami innych urzędników z instytucji od siebie całkowicie zależnej (Instytut Badań Edukacyjnych jest podległy MEN), w dodatku finansując w pełni tę działalność ekspercką. W ten sposób system wydaje dziesiątki milionów złotych na analizy i ekspertyzy, które w oczywisty sposób nigdy nie mogą podważyć sensu istnienia systemu oświaty w obecnym kształcie. Wiarygodność takich badań nad edukacją można ocenić jako niską. Z drugiej strony coraz więcej organizacji i instytucji zajmujących się edukacją dowodzi, że system edukacji wymaga pilnej i głębokiej zmiany, że niektóre rozwiązania praktykowane przez szkoły są po prostu szkodliwe dla uczniów, nieefektywne i służące zaspokojeniu jedynie potrzeb urzędników, a nie osób uczących się.

Potrzebna jest współpraca na skalę ogólnopolską niezależnych ekspertów, którzy będą pracować nad konkretnym problemem, analizować dane polskie i zagraniczne oraz formułować zalecenia pod kątem ewentualnych zmian. Wydawane w oparciu o pracę zespołów ekspertów raporty będą mogły być przeciwwagą dla pomysłów powstających w murach urzędów odpowiadających za edukację i naukę. Decyzje dotyczące kształtu polskiej edukacji powinny zapadać w oparciu o różne stanowiska, ekspertyzy i badania ujawnione w procesie debaty publicznej, a nie odwrotnie.

W przedwczorajszych szkołach wczorajsi nauczyciele przygotowują uczniów do rozwiązywania problemów, jakie przyniesie jutro.

Marzena Żylińska [w:] Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi

Dla Fundacji Think! debata publiczna na temat kierunków rozwoju polskiej edukacji należy do kluczowych obszarów działania. Od tego, jakie decyzje są dziś podejmowane w urzędach, zależy los setek tysięcy młodych osób, które za kilkanaście lat opuszczą mury szkoły i będą musiały radzić sobie w dynamicznie zmieniających się warunkach gospodarczych, społecznych i technologicznych. Nieprzemyślane decyzje podejmowane dziś przez urzędników ich samych nic nie kosztują - zapłacą za nie właśnie obecne pokolenia uczniów, poddawane różnym eksperymentom nie do końca mających uzasadnienie w analizach i badaniach.

Dlatego Fundacja Think! przygotowuje program Edukacja XXI, którego celem będzie aktywny udział w debacie publicznej o rozwoju polskiej edukacji. Musimy zadbać o tworzenie systemu edukacji, który rzeczywiście będzie przygotowywał dzisiejszych uczniów do rozwiązywania problemów, jakie przyniesie jutro.

Zobacz:

Jesteś tutaj: Home Rozwój edukacji