Fundacja Think!

Technologie i programowanie w szkolnej praktyce

Wolność, mobilność, elastyczność to cechy pokolenia, które nie wyobraża sobie życia bez internetu. Dopasowanie do własnych potrzeb, szybkość, innowacyjność, to kolejne umiejętności, które towarzyszą młodym ludziom. Nie mają problemu uczenia się w sieci. Wcielają w ten sposób ideę uczenia się w dowolnym miejscu i czasie. Czy to nie oznacza poważnych wyzwań dla edukacji?

Obszary działalności Fundacji Think! - technologie edukacyjne

"Kiedy idę do szkoły, muszę zwolnić obroty" - to typowa ocena szkoły także przez polską młodzież. Traktują oni proces edukacji szkolnej często jako uciążliwy, przeteoretyzowany, mało praktyczny, niewykorzystujący możliwości stwarzanych przez współczesne powszechnie dostępne technologie. Badania prowadzone wśród uczniów wykazują, że nuda i zniechęcenie są powszechnymi odczuciami młodych osób, które traktują instytucję szkoły z jej tradycyjnymi metodami nauczania, jako twór z minionej epoki. Można i należy ten stan zmieniać poprzez zmianę sposobów nauczania, inspirowane często przez działania podejmowane przez organizacje i instytucje edukacyjne.

Badania dowodzą, że młodzież potrafi i chętnie się uczy, ale poza szkołą, zawsze wtedy, gdy nabywa praktycznych umiejętności i korzysta z nowych technologii i Internetu, które są dla nich naturalnym środowiskiem nauki. Szkoła, jeśli opowiada się za koncepcją edukacji "ucznio-centryczną" (a nie np. urzędniczo-centryczną, jak dziś) powinna odpowiadać na te preferencje i potrzeby uczniów. Oznacza to, że w edukacji powinniśmy wykorzystać ogromny potencjał technologii edukacyjnych. Programowanie oraz TIK (od: technologie informacyjno-komunikacyjne) w edukacji to dziś największy sojusznik nauczyciela w procesie uczenia się.

Starzy ludzie siadają i pytają: co to jest? A młodzi pytają: co mogę przy pomocy tego zrobić?

Steve Jobs

Sprawność posługiwania się narzędziami technologii informacyjno-komunikacyjnej zaliczana jest dziś do podstawowych umiejętności społecznych XXI wieku. Dodajmy, że tę umiejętność muszą rozwijać i osoby uczące się i osoby dorosłe (także nauczyciele), które już skończyły swoją formalną edukację. Na kolejną ważną umiejętność wyrasta programowanie - nazywane już przez wielu językiem przyszłości. Dlatego Fundacja Think! prowadzi projekty upowszechniające wykorzystanie nowych technologii w edukacji na wszystkich poziomach kształcenia oraz rozwijające umiejętność programowania. Oczywiście nie oznacza to, że musimy z nich korzystać bezwarunkowo, bez przemyślenia ich roli w nauczaniu i podnoszeniu kompetencji uczniów. Wręcz przeciwnie - wykorzystujmy technologie mądrze, planowo i zawsze wtedy, gdy jesteśmy pewni, że ich użycie przyniesie nam pewne korzyści edukacyjne.

Zobacz:

Jesteś tutaj: Home Technologie edukacyjne