Zrównoważony rozwój dla MŚP: kluczowe wskazówki i praktyki

Zrównoważony rozwój dla MŚP: kluczowe wskazówki i praktyki

Zrównoważony rozwój staje się coraz ważniejszym tematem dla firm niezależnie od ich skali. W tym roku największe przedsiębiorstwa będą raportować swoje podejście i osiągnięcia w tym zakresie. To kluczowy moment, aby włączyć do dyskusji również małe i średnie firmy (MŚP), które często nie czują się gotowe do rozmowy o swoim wpływie na środowisko i społeczeństwo.

Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu, Fundacja Think opublikowała nowe opracowanie eksperckie. Zawiera ono diagnozę znajomości ESG w małych organizacjach oraz zestaw praktycznych wskazówek, jak rozumieć i wdrażać zrównoważony rozwój w MŚP.

Dlaczego ESG jest ważne dla MŚP?

Gotowość organizacji do ujawniania danych o swoim wpływie na środowisko i społeczeństwo jest coraz ważniejsza. Dotyczy to zarówno dużych firm, jak i MŚP, które stanowią znaczną część polskiej gospodarki. Do tej pory małe firmy nie miały sformalizowanych ram raportowania ESG, a skala ich działalności nie generowała presji na uwzględnianie negatywnych oddziaływań.

Raportowanie ESG zachęca firmy do identyfikacji kluczowych kwestii, takich jak zmiany klimatu czy wpływ na lokalną społeczność, zbierania danych i wyznaczania celów redukcyjnych w trzech obszarach: środowiskowym, społecznym i zarządczym (ESG).

Nowe opracowanie Fundacji Think pomaga MŚP:

  • Zrozumieć czym jest ESG i dlaczego jest ważne dla ich firmy
  • Określić kluczowe obszary oddziaływania ich działalności na środowisko i społeczeństwo
  • Zidentyfikować możliwości poprawy ich wyników ESG
  • Znajdź praktyczne wskazówki dotyczące wdrażania zrównoważonego rozwoju w ich firmie

Mimo że małe firmy nie są prawnie zobowiązane do raportowania ESG, ich rola w łańcuchach wartości dużych przedsiębiorstw będzie rosnąć. Dlatego ważne jest, aby już teraz zaczęły one rozumieć i wdrażać zasady zrównoważonego rozwoju.

Opracowanie Fundacji Think to cenny krok w kierunku włączenia MŚP do dyskusji o ESG. Publikacja zawiera analizę ekspertów, przykłady dobrych praktyk oraz wskazówki, jak zacząć wdrażać zrównoważony rozwój w małej firmie.

 


 

Autorka: Agata Rudnicka, naukowczyni związana m.in. z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Od prawie dwóch dekad zajmuje się problematyką zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i ESG. 

Regulacje prawne: 

Maria Werenowska, radca prawny
Konrad Mastalerz, radca prawny
WP Law Kancelaria Prawna Woźniccy & Partners Sp. J

Opracowanie eksperckie jest elementem Programu Rozwoju Przedsiębiorczości realizowanego przez Fundację THINK! w partnerstwie merytorycznym z Fundacją Citi Handlowy im. L. Kronenberga.

Opracowanie eksperckie zostało zrealizowane we współpracy merytorycznej z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz WP Law Kancelaria Prawna Woźniccy & Partners Sp. J.