Polityka prywatności strony internetowej think.org.pl
 
 • 1
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników (tj. podmioty będące osobami fizycznymi) w związku z korzystaniem z serwisu dostępnego pod poniższym adresem internetowym: think.org.pl obsługiwanym przez Administratora wymienionego w §2.
 • 2
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think!, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (NIP: 527-270-39-88, REGON: 146954516, KRS: 0000483335) z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Kasztelański 3, 01-362 Warszawa, adres e-mail: biuro@think.org.pl.
 • 3
W trosce o bezpieczeństwo danych Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator stale kontroluje ich wykonywanie i sprawdza ich zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym m.in. Ustawą o ochronie danych osobowych, Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość podjęcia kontaktu (np. drogą mailową) z Administratorem w celu uzyskania dokładnych informacji o wdrożonych procedurach i zakresie pozyskiwanych danych.
 • 4
Administrator informuje, iż w związku z funkcjonalnością Serwisu Użytkownicy nie mogą przesyłać żadnych danych osobowych. Wszelkie dane mają charakter zewnętrzny, poprzez np. nawiązanie kontaktu mailowego czy przesłanie przelewu na nr konta Administratora podany na stronie. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w zakresie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • 5
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach wyłącznie poprzez gromadzenie plików “cookies”, o czym stanowi § 10.
 • 6
 1. Użytkownikowi jako osobie, której dane mogą podlegać przetwarzaniu, przysługuje prawo do:
  1. przejrzystej komunikacji i informacji na temat udostępnionych danych, w tym: celu przetwarzania, kategorii danych osobowych, planowanego okresu przechowywania danych;
  2. dostępu do udostępnionych danych, w tym do ich wglądu i nanoszenia poprawek;
  3. usunięcia danych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych;
  5. przenoszenia danych;
  6. sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w dowolnym momencie.
 • 7
Administrator przetwarza dane Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych “RODO”) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom na terytorium Unii Europejskiej: 
 • 8
Dane Użytkownika są chronione przez informatyczne systemy zabezpieczeń Administratora.
 • 9
Serwis wykorzystuje pliki cookies, (tzw. „ciasteczka). Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki.  
Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie oraz lokalizacji. Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują danych osobowych. Więcej informacji na temat plików cookies można uzyskać na stronie www.allaboutcookies.org.
Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Pliki cookies stosowane są w celu zagwarantowania najwyższego standardu wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz w celu optymalizacji działań. Prawną podstawą przetwarzania tych danych będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na poprawie struktury Serwisu.
 • 10
Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności serwisu internetowego think.org.pl, ze względu na konieczność jej dostosowania do rozwoju technologii internetowej, zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju serwisu. Administrator jest zobowiązany do poinformowania Użytkowników o wszelkich zmianach w sposób widoczny i zrozumiały.
 • 11
W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Strony te działają niezależnie od strony internetowej think.org.pl i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Użytkownik powinien zapoznać się we własnym zakresie.