oferta

W ramach realizowanych programów organizujemy warsztaty, webinary i konferencje, spotkania networkingowe.

Projektujemy i prowadzimy portale wiedzowe. Realizujemy badania społeczne.

Opracowujemy materiały merytoryczne m.in. poradniki, artykuły, wideo. Prowadzimy społeczne kampanie informacyjne rozwijające wiedzę, umiejętności i świadomość na temat określonego obszaru. Upowszechniamy wyniki badań oraz stworzone materiały. 

Oferujemy również wsparcie bezpośrednie: mentoring oraz coaching zgodnie z kodeksem etycznym EMCC.

korzyści dla partnera

Realizacja przedsięwzięć o kluczowym znaczeniu dla rozwoju społeczeństwa i gospodarki. 

Wzmacnianie i promocja wizerunku organizacji odpowiedzialnej społecznie. 

Zwiększanie dostępu do wiedzy i dobrych praktyk oraz pomnażanie wspólnego dobra.

Współpraca z różnymi środowiskami w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań poprawiających standard życia.

Włączanie działań programu w realizację strategii społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zaangażowanie pracowników do współtworzenia lepszej przyszłości i samorozwoju.

Z przyjemnością przygotujemy propozycję projektu,
który wpisze się w cele i misję Twojej organizacji. 
Zapraszamy do współpracy!

Warsztaty, webinary i sesje networkingowe


Projektujemy i prowadzimy warsztaty, webinary oraz sesje networkingowe we współpracy z najlepszymi trenerami, ekspertami i ekspertkami. Dokładnie przepracowujemy tematy, dostarczając uczestniczkom i uczestnikom praktycznych wskazówek. Organizowane przez nas business mixery odbywają się z udziałem praktyków, którzy dzielą się dobrymi praktykami, wymieniają pomysłami i motywują do działania.


Przykładowa tematyka:

 • kompetencje cyfrowe
 • przedsiębiorczość
 • rozwój potencjału osobistego
 • edukacja finansowa
Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas:
anna.bichta@think.org.pl
malgorzata.polak@think.org.pl
Image
Image
Image
Image

Business Market


Konferencja skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Łączy ludzi przedsiębiorczych, wierzących w swoje siły i działania oraz tych, którzy chcą się aktywnie rozwijać zawodowo.

Podczas konferencji:
 • Networking
 • Prezentacje pomysłów i biznesów
 • Prelekcje merytoryczne
 • Panele eksperckie
Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas:
anna.bichta@think.org.pl
malgorzata.polak@think.org.pl

Coaching


Zapewniamy indywidualne sesje rozwojowe, które zwiększają potencjał osobisty i zawodowy.


KORZYŚCI

 • Wzmocnienie w samodzielnym dokonaniu zamierzonej zmiany
 • Plan indywidualnych działań rozwojowych
 • Wzmocnienie dobrostanu
 • Rozwój określonej kompetencji
 • Wsparcie w omijaniu osobistych barier.
Realizujemy coaching zgodnie z kodeksem etycznym EMCC. Współpracujemy z grupą certyfikowanych RMP Master coachów oraz z certyfikowanymi i akredytowanymi life and business coachami.
Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas:
anna.bichta@think.org.pl
malgorzata.polak@think.org.pl
Image
Image
Image
Image

Reiss Motivation
Profile (RMP)


Oferujemy możliwość przeprowadzenia badania wewnętrznej motywacji, z wykorzystaniem psychometrycznego narzędzia Reiss Motivation Profile.

KORZYŚCI

 • Diagnoza 16 indywidualnych potrzeb, czyli motywatorów, którymi kierujemy się w codziennych zachowaniach i decyzjach
 • Analiza predyspozycji i potencjału osobistego
 • Podniesienie świadomości czynników kształtujących wewnętrzny dobrostan osobisty i zawodowy
Po wypełnieniu kwestionariusza RMP online osoba uczestnicząca otrzymuje indywidualny raport i bierze udział w sesji z certyfikowanym RMP Coach Masterem.

Dowiedz się więcej o Reiss Motivation Profile: KLIKNIJ
Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas:
anna.bichta@think.org.pl
malgorzata.polak@think.org.pl

Mentoring


Eksperci i ekspertki z wieloletnim doświadczeniem w budowaniu firm i organizacji pełnią rolę przewodników wspierających Mentees w kluczowych, wcześniej ustalonych obszarach oraz realizacji celów w oparciu o predyspozycje i mocne strony. Wzmacniają w poszukiwaniu i rozważaniu możliwości, szans i zagrożeń.


KORZYŚCI

 • możliwość omówienia swoich koncepcji oraz pomysłów
 • wsparcie w rozwinięciu koncepcji, poszukiwaniu nowych rozwiązań
 • wsparcie w rozwinięciu większej pewności siebie
 • rozwój umiejętności przyjmowania informacji zwrotnej i podejmowania decyzji
 • dostęp do sieci kontaktów, nowych źródeł wiedzy, dobrych praktyk.
Realizujemy coaching zgodnie z kodeksem etycznym EMCC. Współpracujemy z grupą certyfikowanych RMP Master coachów oraz z certyfikowanymi i akredytowanymi life and business coachami.
Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas:
anna.bichta@think.org.pl
malgorzata.polak@think.org.pl
Image
Image
Image
Image

Badania społeczne
i raporty


We współpracy z ekspertami i ekspertkami opracowujemy narzędzia, realizujemy badania i przygotowujemy raporty, które rozpowszechniamy w mediach. Na bazie wyników powstają projekty edukacyjnie i materiały. Organizujemy konkursy oraz inicjatywy zwiększające świadomość społeczną. Ostatnio zrealizowane badania dotyczyły np. postaw Polaków wobec oszczędzania, inwestowania i ekoproduktów, zachowań  konsumenckich w kontekście rosnącej inflacji, intencji
i aspiracji młodych przedsiębiorców, socjalizacji ekonomicznej dzieci, nawyków finansowych i budżetu domowego.
Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas:
anna.bichta@think.org.pl
malgorzata.polak@think.org.pl