DZIAŁALNOŚĆ
BADAWCZA

tematyka
przedsiębiorczość, finanse osobiste, młodzi w biznesie, rynek pracy

od kiedy
2016

liczba raportów
17

Raporty badawcze

Aspiracje ludzi młodych odnośnie do ich przyszłej kariery zawodowej 2024
Zdrowie Finansowe Polaków
Edukacja ekonomiczna dziewczynek i chłopców
Postawy Polaków wobec finansów
Przedsiębiorczość ludzi młodych
Inflacja i stopy procentowe oczami polskiego konsumenta
Ekoprodukty i zielone usługi finansowe oczami polskiego konsumenta
Aspiracje ludzi młodych odnośnie ich przyszłej kariery zawodowej 2022