NOVIGADO

dla kogo
nauczyciele i nauczycielki, dyrektorzy, władze oświatowe

od kiedy
2020

 Business market
Aktywne uczenie się 
i innowacyjne nauczanie w elastycznym środowisku edukacyjnym

W ramach projektu opracowano:

modelowy program szkoleń dla szkół
poradnik służący do reorganizacji przestrzeni edukacujnej
rekomendacje dla władz oświatowych i instytucji edukacyjnych

Wsparcie szkół i instytucji nimi zarządzającymi w zmianie procesu nauczania:

aktywne uczenie się
innowacyjne metody nauczania
elastyczna przestrzeń
technologie edukacyjne
Organizacje biorące udział w projekcie
Image
Fundacja Think!
lider (Polska)
Image
Image
Ministerstwo Edukacji
Turcji (YEGITEK)
Image
Image
EUN Partnership AISBL
(Schoolnet, Belgia)
Image
Image
Lycee Pilote Innovant
International (Francja)
Image
Image
Agrupamento
de Escolas Fernando
Casimiro Pereira
da Silva (Portugalia)
Image
Image
Reseau Canope
(Francja)
Image

Projekt NOVIGADO współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Image
Projekt uznany przez Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji za przykład dobrej praktyki
i może służyć innym organizacjom jako źródło inspiracji.
Image
Image
Image